Mount Massive Mush (111) . . . Rocky Mountain Sled Dog Club  
Leadville, CO, USA      3/5/2011 - 3/6/2011

 Adult Skijoring 1_Dog Speed (4)   Purse= $497           (back to profile)  
Finish ISDRA First
Name
Last
Name
City State/
Prov.
Country Day 1
0.0 mi.
Day 2
0.0 mi.
Day 3
0.0 mi.
Total Time
0.0 mi.
ISDRA
points
 1 8866 Stephanie Dwyer  Leadville CO USA 00:15:43.9000:17:21.30NA00:33:05.20 173.43
 2 9417 Fritz Howard  Leadville CO USA 00:16:38.8700:17:08.48NA00:33:47.35 161.44
 3 NM Scott Aimone  ______ ___ ____ 00:17:05.6300:17:16.02NA00:34:21.65 152.88
 4 NM Drew Dokken  ______ ___ ____ 00:17:16.6600:17:35.27NA00:34:51.93 144.53
 5 NM Ann Stanek  ______ ___ ____ 00:18:20.4000:19:25.84NA00:37:46.24 139.17
 6 NM James Testin  ______ ___ ____ 00:19:28.2700:19:27.83NA00:38:56.10 133.82
 7 NM Janet Saxon  ______ ___ ____ 00:20:56.4800:20:24.74NA00:41:21.22 128.47
 8 NM Veronica Gross  ______ ___ ____ 00:21:46.8400:20:06.11NA00:41:52.95 123.12
 9 NM Kale Casey  ______ ___ ____ 00:21:29.0200:21:52.49NA00:43:21.51 117.76
 10 NM Michael Wason  ______ ___ ____ 00:21:16.9800:22:50.14NA00:44:07.12 112.41
 11 NM Teresa Petterson  ______ ___ ____ 00:21:29.5200:22:54.27NA00:44:23.79 107.06
 12 NM James Healey  ______ ___ ____ 00:22:58.0200:21:27.52NA00:44:25.54 101.70
 13 NM Leah Chamberlain  ______ ___ ____ 00:21:25.5200:23:13.23NA00:44:38.75 96.35
 14 NM Steve Bethka  ______ ___ ____ 00:23:07.2200:24:30.95NA00:47:38.17 91.00
 15 NM Mike Sullivan  ______ ___ ____ 00:26:29.0500:26:56.05NA00:53:25.10  
 16 NM Paula Conwell  ______ ___ ____ 00:29:57.1200:27:02.33NA00:56:59.45  
 17 NM Paula Peterson  ______ ___ ____ 00:31:10.6200:33:03.18NA01:04:13.80  
 18 NM Keri Brown  ______ ___ ____ 00:37:16.3700:34:11.42NA01:11:27.79  
 19 NM Jim Gordon  ______ ___ ____ 01:02:05.4000:55:43.98NA01:57:49.38  
 20 NM Sam Christman  ______ ___ ____ 00:21:15.05NANANA  

last modified - 3/6/2009 7:07:20 AM