Haliburton Highlands Dogsled Derby (76) . . . Haliburton Sled Dog Race Committee  
Haliburton, ONT, Canada      2/23/2013 - 2/24/2013

 Adult Sled 4_Dog Speed (3)   Purse= $1200           (back to profile)  
Finish ISDRA First
Name
Last
Name
City State/
Prov.
Country Day 1
0.0 mi.
Day 2
0.0 mi.
Day 3
0.0 mi.
Total Time
0.0 mi.
ISDRA
points
 1 NM Kathy McKay  ______ ___ ____ 00:14:07.8500:14:06.16NA00:28:14.01 71.71
 2 NM Jacob Blais  ______ ___ ____ 00:14:49.1900:14:49.83NA00:29:39.02 66.75
 3 NM Ray Erker  ______ ___ ____ 00:15:05.4800:14:49.32NA00:29:54.80 63.21
 4 NM Janice Erker  ______ ___ ____ 00:15:47.0400:15:19.75NA00:31:06.79 59.76
 5 NM Erica Rochon  ______ ___ ____ 00:16:32.6200:15:02.49NA00:31:35.11 57.54
 6 NM Leah Blenkinsop  ______ ___ ____ 00:16:44.3800:16:14.57NA00:32:58.95 55.33
 7 NM Devon Button  ______ ___ ____ 00:17:10.0900:16:02.09NA00:33:12.18 53.12
 8 NM Bob Sabourin  ______ ___ ____ 00:16:47.5500:17:33.83NA00:34:21.38 50.90
 9 NM Dustyn Debruin  ______ ___ ____ 00:16:39.2000:17:43.19NA00:34:22.39 48.69
 10 8670 Laurel Turansky  Bracebridge ONT Canada 00:17:53.4100:18:00.92NA00:35:54.33 46.48
 11 NM Logan Debruin  ______ ___ ____ 00:17:51.2000:18:26.87NA00:36:18.07 44.26
 12 NM Brady McConkey  ______ ___ ____ 00:20:29.2700:18:45.31NA00:39:14.58 42.05
 13 NM Maria Perrin  ______ ___ ____ 00:18:58.3100:21:13.95NA00:40:12.26 39.84
 14 NM Marc Clements  ______ ___ ____ 00:21:06.6500:21:52.08NA00:42:58.73  
 15 NM John Richens  ______ ___ ____ 00:21:22.9800:21:37.52NA00:43:00.50  
 16 8608 Ralph Schade  Ayr ONT Canada 00:22:19.4300:21:32.97NA00:43:52.40  
 17 NM Walter Grohman  ______ ___ ____ 00:20:11.8800:24:07.23NA00:44:19.11  
 18 NM Lisa DeGennaro  ______ ___ ____ 00:22:10.3400:23:04.57NA00:45:14.91  
 19 NM Abby Fallis  ______ ___ ____ 00:23:57.9800:24:07.50NA00:48:05.48  
 20 NM Cheryl McCallium  ______ ___ ____ 00:23:01.8100:27:28.80NA00:50:30.61  
 21 NM Ian Duffy  ______ ___ ____ 00:23:29.3300:28:16.38NA00:51:45.71  
 22 NM Janice Gastmeirer  ______ ___ ____ 00:25:53.5400:28:45.21NA00:54:38.75  
 23 NM Tammi MacNamura  ______ ___ ____ 00:27:18.1200:27:28.27NA00:54:46.39  
 24 NM Andrew Buzzeo  ______ ___ ____ 00:29:41.2600:28:36.97NA00:58:18.23  
 25 NM Lori Leaney  ______ ___ ____ 00:28:16.5800:31:41.99NA00:59:58.57  

last modified - 3/6/2009 7:07:20 AM