ASDRA Championships (120) . . . Alaskan Sled Dog & Racing Assoc.  
Anchorage, AK, USA      2/11/2017 - 2/12/2017

 Adult Sled Unlimited Speed (1)   Purse= $6000           (back to profile)  
Finish ISDRA First
Name
Last
Name
City State/
Prov.
Country Day 1
0.0 mi.
Day 2
0.0 mi.
Day 3
0.0 mi.
Total Time
0.0 mi.
ISDRA
points
 1 NM Emilie Entrikin  ______ ___ ____ 00:59:05.0000:59:07.00NA01:58:12.00 250.00
 2 3245 Jason Dunlap  Salcha AK USA 01:00:01.0000:58:35.00NA01:58:36.00 0.00
 3 8754 Nikki Seo  Salcha AK USA 01:01:27.0000:58:15.00NA01:59:42.00 220.00
 4 8915 Michael Tetzner  Burg Dithmarscher GERMANY 00:59:00.0001:01:24.00NA02:00:24.00 208.00
 5 NM John Erhart  ______ ___ ____ 00:59:53.0001:01:21.00NA02:01:14.00 201.00
 6 NM Roxy Wright  ______ ___ ____ 01:03:02.0000:59:41.00NA02:02:43.00 193.00
 7 NM Marvin Kokrine  ______ ___ ____ 01:03:12.0000:59:36.00NA02:02:48.00 185.00
 8 NM Gary Markley  ______ ___ ____ 01:02:56.0001:02:53.00NA02:05:49.00 178.00
 9 NM Curtis Erhart  ______ ___ ____ 01:04:18.0001:02:24.00NA02:06:42.00 170.00
 10 NM Bob Chlupach  ______ ___ ____ 01:04:52.0001:04:05.00NA02:08:57.00 162.00
 11 NM George Attla III  ______ ___ ____ 01:03:10.0001:06:40.00NA02:09:50.00 154.00
 12 NM JP Norris  ______ ___ ____ 01:17:14.0001:10:46.00NA02:28:05.00 147.00

last modified - 3/6/2009 7:07:20 AM