RedPaws Dirty Dog Dryland Derby (101) . . . Dirty Dog Race Committee  
Pearson, WI, USA      11/4/2017 - 11/5/2017

 Adult Bikejoring 2_Dog Speed (3)   Purse= $160           (back to profile)  
Finish ISDRA First
Name
Last
Name
City State/
Prov.
Country Day 1
0.0 mi.
Day 2
0.0 mi.
Day 3
0.0 mi.
Total Time
0.0 mi.
ISDRA
points
 1 8313 Jamie Johnson  Boone IA USA NA00:07:32.11NA00:07:32.11 189.00
 2 8114 Richard Kisseloff  Algonquin IL USA NA00:07:58.23NA00:07:58.23 176.00
 3 8289 Torrey Swanson  Roseville MN USA NA00:08:05.78NA00:08:05.78 167.00
 4 3312 Ken Castaldi  Elton WI USA NA00:08:31.68NA00:08:31.68 158.00
 5 3338 Keith Omernick  Gleason WI USA NA00:08:33.32NA00:08:33.32 152.00
 6 8101 Michaela Marquardt  Deerbrook WI USA NA00:08:59.45NA00:08:59.45 146.00
 7 8074 Timothy Burch  Franklin WI USA NA00:09:32.40NA00:09:32.40 140.00
 8 8219 Vincent Juarez  Palos Heights IL USA NA00:09:55.28NA00:09:55.28 134.00
 9 NM Dan Bocock  ______ ___ ____ NA00:10:31.22NA00:10:31.22 128.00
 10 NM Liza Dietzen  ______ ___ ____ NA00:10:34.97NA00:10:34.97 123.00
 11 8136 William W Boyd III  Merrimack NH USA NA00:11:04.69NA00:11:04.69 111.00
 12 NM Trinity Evans  ______ ___ ____ NA00:11:37.96NA00:11:37.96 105.00
 13 NM Karen DuBois  ______ ___ ____ NA00:11:40.79NA00:11:40.79 99.00
 14 NM Hanna Kowal  ______ ___ ____ NA00:13:05.81NA00:13:05.81 82.00
 15 NM Ailena Baum  ______ ___ ____ NA00:15:26.29NA00:15:26.29 76.00
 16 NM Steven Norland  ______ ___ ____ NA00:18:52.95NA00:18:52.95 70.00

last modified - 3/6/2009 8:07:20 AM