Bristol Dryland Canadian Championship Dog Race (135) . . . Bristol Dryland Race Committee  
Bristol, PQ, Canada      10/28/2017 - 10/29/2017

 Adult Rig 4_Dog Speed (3)   Purse= $1500           (back to profile)  
Finish ISDRA First
Name
Last
Name
City State/
Prov.
Country Day 1
0.0 mi.
Day 2
0.0 mi.
Day 3
0.0 mi.
Total Time
0.0 mi.
ISDRA
points
 1 NM Hannah March  ______ ___ ____ 00:06:28.9600:06:29.64NA00:12:58.60 225.00
 2 NM Kayla Broom  ______ ___ ____ 00:06:39.3800:06:34.57NA00:13:13.95 210.00
 3 NM Albine Devinant  ______ ___ ____ 00:06:36.7600:06:39.60NA00:13:16.36 199.00
 4 NM Carolane Lachance  ______ ___ ____ 00:06:42.9100:06:34.40NA00:13:17.31 188.00
 5 NM Jonathan Roy  ______ ___ ____ 00:06:38.1800:06:40.37NA00:13:18.55 181.00
 6 2233 Jan Bootz-Dittmar  Wausau WI USA 00:06:45.3900:06:44.80NA00:13:30.19 174.00
 7 NM Jocelyn Bradbury  ______ ___ ____ 00:06:47.7700:06:51.73NA00:13:39.50 167.00
 8 NM Justin Fortier  ______ ___ ____ 00:06:58.5800:06:44.97NA00:13:43.55 160.00
 9 8138 Asa Szegvari  Carlisle MA USA 00:06:55.1700:07:01.61NA00:13:56.78 0.00
 10 8340 Jean-Rene Saucier  Cookshire-Eaton PQ CANADA 00:07:01.2000:07:07.69NA00:14:08.89 146.00
 11 NM Valerie Fuchs  ______ ___ ____ 00:07:11.4700:07:07.83NA00:14:19.30 139.00
 12 9004 Michele Boyd  Merrimack NH USA 00:07:21.3200:07:18.72NA00:14:40.04 132.00
 13 NM Abigaile Fox  ______ ___ ____ 00:07:18.0400:07:22.55NA00:14:40.59 125.00
 14 NM Denis Rozon  ______ ___ ____ 00:07:10.8600:07:30.01NA00:14:40.87 118.00
 15 9832 Fran Plaisted  Orford NH USA 00:07:23.4600:07:19.63NA00:14:43.09 111.00
 16 NM Jean-Philippe Blier  ______ ___ ____ 00:07:45.7300:07:37.25NA00:15:22.98 104.00
 17 NM Jason Turpin  ______ ___ ____ 00:08:21.2500:08:23.09NA00:16:44.34 90.00
 18 NM Jean-Louis Lafond  ______ ___ ____ 00:08:29.2100:08:36.40NA00:17:05.61 83.00
 19 8260 Jade Boyd  Merrimack NH USA 00:11:08.8400:10:25.77NA00:21:34.61 56.00

last modified - 2/20/2019 12:01:07 PM